პეტიციები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიაში საჯარო სკოლასთან კაპიტალური საკანალიზაციო არხის მშენებლობის, სოფელ ზედა სალიბაური, სოფელ კაპრეშუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობის და სოფელ აჭარისწყალში მდებარე ამორტიზირებული კულტურული ცენტრის რეაბილიტაციის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის გადაწყვეტის თაობაზე დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ(19.02.2018)

პეტიცია #1 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლებში (ზედა სალიბაური და კაპრეშუმი)საბავშვო ბაღის მშენებლობის შესახებ. (წარდგენის თარიღი 23.01.2018წ)

პეტიცია#2 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ აჭარისწყალში მდებარე ამორტიზირებული კულტურული ცენტრის რეაბილიტაცისა და შესაბამისი ინფრასრტუქტურის მოწყობა(წარდგენის თარიღი 23.01.2018წ)

პეტიცია #3- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ფერიის საჯაროს სკოლასთან კაპიტალური საკანალიზაციო არხის მშენებლობის შესახებ (წარდგენის თარიღი 23.01.2018წ)

პეტიცია #1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ახალსოფელში სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის საკითხი (წარდგენის თარიღი 16.06.2017წ)

პეტიცია #2 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებსა და დაბაში, სადაც პეტიციის წარდგენის დროისათვის საჯარო რეესტრის მონაცემებით დამისამართება გაკეთებულია, აბრებისა და ნიშნულების განტავსების საკითხი( წარდგენის თარიღი 16.01.2017წ)

პეტიცია #3 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ ერგეში საბავშვო ბაღის აშენების საკითხი (( წარდგენის თარიღი 16.01.2017წ)

პეტიცია #4 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ მახოში კულტურის ცენტრის(კლუბი) აშენების საკითხი.( წარდგენის თარიღი 16.01.2017წ)

პეტიცია #5 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელ წინსვლაში #20 ქუჩის რეაბილიტაციის საკითხი ( წარდგენის თარიღი 16.01.2017წ)