კონკურსანტთა საყურადღებოდ

კონკურსანტთა საყურადღებოდ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს  ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე; საჯარო დაწესებულების მეორად სტრუქტურულ ერთეულში იურიდიულ განყოფილებაში, მეორე კატეგოსიის უფროსი სპეციალისტი- იურისტისა(მე-3 რანგი) და საჯარო დაწესებულების მეორად სტრუქტურულ ერთეულში საქმისწარმოების  განყოფილებაში, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალსიტის თანამდებობა-საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში (მე-3 რანგი) .

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებ გვერდზე www.hr.gov.ge