ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის მიზნობრივი პროგრამები

,,2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურად დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისთვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა 2022 წლისთვის.

2022 წლის პროგრამის ფარგლებში ,,შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი - ბრიკეტით” 2022 წლისთვის

,,სასათბურე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა”2020 წელი.

სასოფლო-სამეურნეოდანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან -,,ელექტრო ღობე“მოწყობისთვის დაფინანსების ხელშეწყობა 2020 წლისთვის.

სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის დაფინანსების ხელშეწყობა 2019 წლისათვის (21.12.2018)

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭით და თხილის ნაჭუჭის ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა UNDP პროგრამა შედგენილია გაეროს განვითარების 2016/2017 წლის კვლევის საფუძველზე) (21.12.2018)