ადმინისტრაციული ერთეულები

                            მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში

მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი გულნაზი ღლონტი 577383751
უმცროსი სპეციალისტი ალი მიქელაძე სოფ.მახინჯაურში 577751266
უმცროსი სპეციალისტი ვაჟა ცინცაძე შუა მახინჯაურში 599513833
უმცროსი სპეციალისტი გურამ წუწუნავა სოფ.განთიადში 558510203
ორთაბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი როსტომ ფაღავა 577024162
უმცროსი სპეციალისტი თამაზ ხალვაში სოფ. წინსვლა 599851486
უმცროსი სპეციალისტი ავთო ტარიელაძე სოფ. კაპრეშუმი 599161539
უმცროსი სპეციალისტი რამაზ ბაკურიძე სოფ. აგარა-ყოროლისთავი 577112161
უმცროსი სპეციალისტი ზია ჩახვაძე სოფ. ორთაბათუმი-მასაურა 599851640
უმცროსი სპეციალისტი გელა ცინცქილაძე სოფ. ქვ.სალიბაური სალიბაური 577023248
ახალშენის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი მერაბ მგელაძე 599851465
უმცროსი სპეციალისტი ილია კურცხალიძე სოფ. ახალშენი 595006247
უმცროსი სპეციალისტი ირმა თავართქილაძე სოფ. ზ.ახალშენი ხე-ღრუ 577465901
უმცროსი სპეციალისტი ვახტანგ შარაძე სოფ.განახლება 593121354
უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ქვ.სამება და სამება
ჭარნალის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი ნუგზარ აბაშიძე 595958708
უმცროსი სპეციალისტი მამუკა საგინაძე სოფ. ზედა ჭარნალი 577402837
უმცროსი სპეციალისტი თეა თედორაძე სოფ. ახალსოფელი ავგია 577403087
უმცროსი სპეციალისტი ნანა ფუტკარაძე სოფ. ჭარნალი 558861212
ფერიის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი ბეგლარ აბაშიძე 595004627
უმცროსი სპეციალისტი ზაზა ცეცხლაძე სოფ. მნათობი 599851578
უმცროსი სპეციალისტი რევაზ ესერიძე სოფ. ფერია 577023498
უმცროსი სპეციალისტი ლევან ტარიელაძე ახალშენის მეურნეობა 593900024
შარაბიძეების ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი მალხაზ დიასამიძე 599851559
უმცროსი სპეციალისტი შალვა ზაქარაძე სოფ. მახვილაური და შარაბიძეები 595003251
უმცროსი სპეციალისტი თამაზ დუმბაძე სოფ. ზანაქიძეები 599851557
უმცროსი სპეციალისტი როსტომ თავდგირიძე სოფ. ხელვაჩაური 599851566
უმცროსი სპეციალისტი ნადიმ ბოლქვაძე სოფ. ერგე და ზედა ერგე 555359272
უმცროსი სპეციალისტი ჯამბულ ყულეჯიშვილი სოფ. ქვ. და ზ. ჯოჭო 599851564
თხილნარის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი ომარ დუმბაძე 558280303
უმცროსი სპეციალისტი ხასან კაზეიშვილი სოფ. მახო და სიმონეთი 599851627
უმცროსი სპეციალისტი ნოდარ ცინცაძე სოფ. აგარა, ზ. თხილნარი და მურმანეთი 599851623
უმცროსი სპეციალისტი მერაბ სარჯველაძე სოფ. თხილნარი და ომბოლო 577023496
აჭარისწყლის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი ნოდარ იაკობაძე 599851440
უმცროსი სპეციალისტი ოთარ ბერიძე სოფ. კიბესა და კაპნისთავში 577023969
უმცროსი სპეციალისტი მერდი ევგენიძე სოფ. აჭარისწყალი და მაღლაკონი 577078878
უმცროსი სპეციალისტი ვაჟა სურმანიძე მაჭახლისპირი, ხერთვისი და მირვეთი 558831212
მაჭახელას ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი გელა მალაყმაძე 599457341
უმცროსი სპეციალისტი ოთარ მსხალაძე სოფ. ქედქედი და სინდიეთი 599851567
უმცროსი სპეციალისტი მურად მალაყმაძე სოფ. ჩიქუნეთი, ზ. და ქვ.ქოქოლეთი 577023793
უმცროსი სპეციალისტი სულხან ფარტენაძე აჭარისაღმართი,სკურდიდი,ცხემლარა 577362586
უმცროსი სპეციალისტი მამუკა თურმანიძე ქვ. და ზედა ჩხუტუნეთი 599851572
კირნათის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი ელზა ლასტაკანიძე 577405387
უმცროსი სპეციალისტი  სოფ. კირნათი და კობალეთი
უმცროსი სპეციალისტი რომან გაბიტაძე გვარა, შუშანეთი და ზ. კირნათი 577362581
უმცროსი სპეციალისტი ილიას დიდმანიძე სოფ. მარადიდი და ძაბლავეთი 577402395
სარფის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი აბდულ კახიძე 577023795
უმცროსი სპეციალისტი როინ კახიძე სოფ.სარფი 577024317