სტუდენტთა წახალისების პროგრამის შედეგები

სტუდენტთა წახალისების პროგრამის შედეგები
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა, 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგები ამ დროისთვის უკვე ცნობილია. წახალისების პროგრამის ფარგლებში, სულ 37 სტუდენტის განცხადება იქნა წარდგენილი. ისინი სრულიად აკმაყოფილებენ პროგრამის მოთხოვნებს. თითოეულ მათგანზე გაიცემა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 500 ლარის ოდენობით.

სტუდენტთა წახალისების პროგრამით დაფინანსებული სტუდენტების სია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე გადასვლით - სია