სოფელ სარფში გზის ერთ ერთ მონაკვეთზე 150 მეტრიანი ქვეითთა ბილიკის მოწყობა მიმდინარეობს

სოფელ სარფში გზის ერთ ერთ მონაკვეთზე 150 მეტრიანი ქვეითთა ბილიკის მოწყობა მიმდინარეობს

სოფელ სარფში გზის ერთ ერთ მონაკვეთზე 150 მეტრიანი ქვეითთა ბილიკის მოწყობა მიმდინარეობს