საველე სამუშაოები თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე

საველე სამუშაოები თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის წევრებმა საველე სამუშაოები განახორციელეს აჭარისწყლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კაპნისთავსა და მირვეთში. კომისიის წევრებმა ადგილზე დაათვალიერეს მიწის ნაკვეთები. შესაბამის გადაწყვეტილებას კომისია უახლოეს სხდომაზე მიიღებს.