სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა სოფელ ახალშენში

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა სოფელ ახალშენში
სოფელ ახალშენში, ჯიბინაურის დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს.
პროექტი ითვალისწინებს წყლის ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობას.
პროექტის ღირებულება 280 440 ლარს შეადგენს. სამუშაოები მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში დასრულდება.