საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ 44 საკითხი განიხილა

საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ 44 საკითხი განიხილა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სააქტო დარბაზში მერიის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა. კომისიის წევრებმა 44 საკითხი განიხილეს, აქედან 7 დადებითად გადაწყდა, 20 მოქალაქეს უარი ეთქვა განცხადებაზე, რადგან აღნიშნული მიწის ნაკვეთები არ იყო საკუთრების მომიჯნავე და არც 2007 წლამდე აგებული შენობა-ნაგებობა არ იყო განთავსებული. 15 დოკუმენტზე საქმის წარმოებას შეწყდა მოქალაქეთა თხოვნის საფუძველზე, 2 მოქალაქეს კი უარი ეთქვა განცხადების დაკმაყოპფილებაზე. სხდომაზე საკუთრების უფლების მოწმობის იდენტურობის დადგენასთან,საკუთრების უფლების აღიარებათან და საკუთრების უფლების მოწმობაში კორექტირებასთან დაკავშირებით იმსჯელეს.