ბერიძე ჯუმბერ (RU)

ბერიძე ჯუმბერ

საკრებულოს თავმჯდომარე

ვარდმანიძე ჯუმბერ (RU)

ვარდმანიძე ჯუმბერ

თავმჯდომარის მოადგილე