ა(ა)იპი სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (RU)

ა(ა)იპი სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

დირექტორი: ბეჟანეიშვილი მანონი

ტელ: 555431424

ელ. ფოსტა:

მისამართი: 

ა(ა)იპი ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა (RU)

ა(ა)იპი ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

დირექტორი: ჩხაიძე გენადი

ტელ: 599277950

ელ. ფოსტა:

მისამართი:

 

ა(ა)იპი ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (RU)

ა(ა)იპი ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

დირექტორი: შერვაშიძე ნატო

ტელ: 599851225

ელ. ფოსტა: Natoshervashidze22@gmail.com

მისამართი: ქ. ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური, ზ. ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩა №20

ა(ა)იპი საფეხბურთო კლუბი "მაჭახელა" (RU)

ა(ა)იპი საფეხბურთო კლუბი "მაჭახელა"

ფირექტორი: როლანდ ფევაძე

ტელ: 577059392

ელ. ფოსტა: r.fevadze@gmail.com

მისამართი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალსოფელი

ა(ა)იპი ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური (RU)

ა(ა)იპი ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური

დირექტორი: სულხან ვერძაძე

ტელ: 595 00 46 39

ელ. ფოსტა: 

მისამართი:

ა(ა)იპი "ხელვაჩაურის სასაფლაოები" (RU)

ა(ა)იპი "ხელვაჩაურის სასაფლაოები"

დირექტორი: ჯუმბერ ბოლქვაძე

ტელ: 577381738

ელ. ფოსტა: J.bolkvadze@gmail.com

მისამართი: 

"შპს "წყალკანალი" (RU)

"შპს "წყალკანალი"

დირექტორი: დავით მიქელაძე

ტელ: 568634533

ელ. ფოსტა:

მისამართი: