დღის წესრიგი №04 21.02.2019 წ.

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა - 44
აქედან:


1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ;

1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #209392 15.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ავტანდილ დავითაძე - სოფ. მახინჯაური-800 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-42; 02/2-20 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #256021 12.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯუმბერ ფაღავა - სოფ. ორთაბათუმი-2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-220,02 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #417875 09.10.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ ქავთარაძე - სოფ. ქვედა სამება-107 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-16,80; 02/1-24,84 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #37753 01.02.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მურად ქათამაძე - სოფ. წინსვლა-3405 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-191,9 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #17676 17.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ასლან დუმბაძე - სოფ. თხილნარი-940 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-26,38; 02/1-37,78 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #25616 23.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ასლან დუმბაძე - სოფ. თხილნარი-1500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-15,24 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #17644 17.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ასლან დუმბაძე - სოფ. თხილნარი-995 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #27911 25.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურიეთ შუშანიძე - სოფ. ჩიქუნეთი-2010 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებული 01/1-31; 02/2-13,82 შენობა ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #27946 25.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურიეთ შუშანიძე - სოფ. ჩიქუნეთი-1048 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებული 01/2-159,41 შენობა ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #510164 14.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დათო ირემაძე - სოფ. ზანაქიძეები-2405 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
11. მოქ: თამაზ ფუტკარაძე - სოფ. თხილნარი-1948 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #8675 10.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ვაჟა ფაღავა - სოფ. აგარა-2496 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #7285 05.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მურმან ქათამაძე - სოფ. თხილნარი-1495 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #117829 06.04.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ფუტკარაძე - სოფ. ახალსოფელი-1405,7 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #109716 06.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჟუჟუნა ბარათაშვილი - სოფ. სალიბაური-998 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #201561 08.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: სოსო ვარშანიძე - სოფ. ორთაბათუმი-729 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #376418 13.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ოთარი ფუტკარაძე - სოფ. თხილნარი-684 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #86527 16.03.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ ქართველიშვილი - სოფ. ფერია-1903 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #287006 29.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ბეჯან ბოლქვაძე - სოფ. განთიადი-1400 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #186845 27.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ მიქელაძე - სოფ. ახალშენი-510 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #195209 31.05.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ მიქელაძე - სოფ. ახალშენი-765 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
22. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #431896 17.10.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ ნუმანიშვილი - სოფ. სარფი-168 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
23. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #334815 16.08.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ელგუჯა ბოლქვაძე - სოფ. ფერია-749 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
24. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #36237 23.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნარიმან ძირკვაძე - სოფ. ფერია-226 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
25. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #409590 26.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჟუჟუნა თედორაძე - სოფ. ქვედა ჯოჭო-1309 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
26. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #484267 16.11.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯამბულ ცხადაძე - სოფ. განთიადი-670 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
27. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #527710 26.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მაია მუთიძე - სოფ. მახო-1662 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
28. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #386619 19.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნარგიზ ცინცაძე - სოფ. კაპრეშუმი-274 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
29. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #132874 21.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯუმბერ ფარტენაძე - სოფ. ზანაქიძეები-764 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
30. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #23531 24.01.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: თამარ დუმბაძე - სოფ. ახალშენი-1040 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
31. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #102931 01.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ აკვაზბა - სოფ. ჭარნალი-2600 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
32. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #278717 06.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნიგარ წულუკიძე - სოფ. ზანაქიძეები-2498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
33. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #262373 15.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯამბულ მსხალაძე - სოფ. ქედქედი-756 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
34. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #3779 04.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: შუქრი აბესაძე პ/ნ - სოფ. ქედქედი-1300 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-66,07 შენობა ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #533056 29.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: იური თურმანიძე - N9020 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #504926 11.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: შუშანა ჯაყელი - N7793 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #455352 01.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მზია შარაძე - N4998 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #448046 26.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მზია შარაძე - N4998 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #515632 18.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: სულიკო დუმბაძე - N21 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #467156 09.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ დევაძე - N857 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #449069 26.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ზინა გაბაიძე - N2858 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;

3.კორესპოდენციები საკუთრების უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით;
1. მოქ. რომან წულუკიძე მოწმობა N0508 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
2. მოქ. ზაზა ბერიძე მოწმობა N1593 გაუქმებასთან დაკავშირებით;

4. სხვა კორესპოდენციების განხილვა :
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #19939 18.01.2019წ კორესპოდენცია-მოქ. თემურ კახიძე საქმესთან დაკავშირებით.