ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი 2018 წლის 15 იანვარს დაიწყება. სააღმზრდელო პროცესი 15 მოქმედ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში განახლდება.
ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღებში ამ ეტაპზე 1775 აღსაზრდელი ირიცხება.