პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისა და სოფლის სამედიცინო პუნქტების ექიმებს პირველადი მოხმარების მედიკამენტები გადასცათ

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისა და სოფლის სამედიცინო პუნქტების ექიმებს პირველადი მოხმარების მედიკამენტები გადასცათ
მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის თანამშრომლებმა პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისა და სოფლის სამედიცინო პუნქტების ექიმებს პირველადი მოხმარების მედიკამენტები გადასცა.
მედიკამენტები მუნიციპალიტეტის მასშატაბით ყველა სოფლის მაცხოვრებელზე საჭიროებისამებრ გაიწერება.
ღონისძიება მერიის მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში ხორციელდება.