ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 21 თებერვალს 11:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი №04 21.02.2019 წ.

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა - 44
აქედან:
1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ;

1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #209392 15.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ავტანდილ დავითაძე - სოფ. მახინჯაური-800 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-42; 02/2-20 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #256021 12.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯუმბერ ფაღავა - სოფ. ორთაბათუმი-2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-220,02 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #417875 09.10.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ ქავთარაძე - სოფ. ქვედა სამება-107 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-16,80; 02/1-24,84 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #37753 01.02.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მურად ქათამაძე - სოფ. წინსვლა-3405 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-191,9 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #17676 17.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ასლან დუმბაძე - სოფ. თხილნარი-940 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-26,38; 02/1-37,78 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #25616 23.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ასლან დუმბაძე - სოფ. თხილნარი-1500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-15,24 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #17644 17.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ასლან დუმბაძე - სოფ. თხილნარი-995 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #27911 25.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურიეთ შუშანიძე - სოფ. ჩიქუნეთი-2010 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებული 01/1-31; 02/2-13,82 შენობა ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #27946 25.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურიეთ შუშანიძე - სოფ. ჩიქუნეთი-1048 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებული 01/2-159,41 შენობა ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #510164 14.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დათო ირემაძე - სოფ. ზანაქიძეები-2405 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.11. მოქ: თამაზ ფუტკარაძე - სოფ. თხილნარი-1948 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #8675 10.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ვაჟა ფაღავა - სოფ. აგარა-2496 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #7285 05.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მურმან ქათამაძე - სოფ. თხილნარი-1495 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #117829 06.04.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ფუტკარაძე - სოფ. ახალსოფელი-1405,7 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #109716 06.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჟუჟუნა ბარათაშვილი - სოფ. სალიბაური-998 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #201561 08.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: სოსო ვარშანიძე - სოფ. ორთაბათუმი-729 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #376418 13.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ოთარი ფუტკარაძე - სოფ. თხილნარი-684 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #86527 16.03.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ ქართველიშვილი - სოფ. ფერია-1903 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #287006 29.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ბეჯან ბოლქვაძე - სოფ. განთიადი-1400 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #186845 27.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ მიქელაძე - სოფ. ახალშენი-510 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #195209 31.05.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ მიქელაძე - სოფ. ახალშენი-765 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.22. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #431896 17.10.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ ნუმანიშვილი - სოფ. სარფი-168 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.23. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #334815 16.08.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ელგუჯა ბოლქვაძე - სოფ. ფერია-749 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.24. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #36237 23.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნარიმან ძირკვაძე - სოფ. ფერია-226 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.25. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #409590 26.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჟუჟუნა თედორაძე - სოფ. ქვედა ჯოჭო-1309 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.26. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #484267 16.11.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯამბულ ცხადაძე - სოფ. განთიადი-670 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.27. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #527710 26.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მაია მუთიძე - სოფ. მახო-1662 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.28. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #386619 19.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნარგიზ ცინცაძე - სოფ. კაპრეშუმი-274 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.29. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #132874 21.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯუმბერ ფარტენაძე - სოფ. ზანაქიძეები-764 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.30. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #23531 24.01.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: თამარ დუმბაძე - სოფ. ახალშენი-1040 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.31. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #102931 01.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ აკვაზბა - სოფ. ჭარნალი-2600 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.32. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #278717 06.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნიგარ წულუკიძე - სოფ. ზანაქიძეები-2498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.33. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #262373 15.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯამბულ მსხალაძე - სოფ. ქედქედი-756 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.34. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #3779 04.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: შუქრი აბესაძე პ/ნ - სოფ. ქედქედი-1300 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-66,07 შენობა ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
2.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #533056 29.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: იური თურმანიძე - N9020 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #504926 11.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: შუშანა ჯაყელი - N7793 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #455352 01.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მზია შარაძე - N4998 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #448046 26.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მზია შარაძე - N4998 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #515632 18.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: სულიკო დუმბაძე - N21 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #467156 09.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ დევაძე - N857 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #449069 26.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ზინა გაბაიძე - N2858 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;

3.კორესპოდენციები საკუთრების უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.1. მოქ. რომან წულუკიძე მოწმობა N0508 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.2. მოქ. ზაზა ბერიძე მოწმობა N1593 გაუქმებასთან დაკავშირებით;

4. სხვა კორესპონდენციების განხილვა :
4.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #19939 18.01.2019 წ. კორესპოდენცია-მოქ. თემურ კახიძე საქმესთან დაკავშირებით.