მეწყერსაშიში ზონების პრევენციისთვის 2015-2016 წლებში 159 ფერდსამაგრი მოეწყო

მეწყერსაშიში ზონების პრევენციისთვის 2015-2016 წლებში 159 ფერდსამაგრი მოეწყო

  ხელვაჩაურში მეწყერსაშიში ზონების პრევენციისთვის 2015-2016 წლებში 159 ფერდსამაგრი მოეწყო
► 2015 წელს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 116, ხოლო 2016 წელს 43 ერთეული ფერდსამაგრი მოეწყო 
► მეწყერსაშიში ზონების პრევენციისთვის 2017 წელს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია 100-ზე მეტი ფერდსამაგრი სამუშაოს განხორციელება.


#რეგიონები2017 #აჭარა2017 #ხელვაჩაური