კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოცხადებული კონკურსის მე-2 ეტაპი(ტესტირება) ჩატარდება მიმდინარე წლის 22 ივნისს. მის: ქ. ბათუმის იუსტიციის სახლი, ხიმშიაშვილის № 7 

     ტესტირების დღეს, კონკურსანტი ტესტირებაში მონაწილეობისათვის რეგისტრაციის გასავლელად, უნდა გამოცხადდეს გრაფიკის შესაბამისად, ტესტირების ჩატარების ადგილას, ტესტირებისდაწყებამდე 1 საათით ადრე რეგისტრაციის დაწყების საათზე (დროს). ტესტირებაში მონაწილემ თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საქართველოს მოქალაქის პასპორტიან/და პირადობის მოწმობა ან/და მართვის მოწმობა). პირადობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტის გარეშე პირი ტესტირებაზე არ დაიშვება.

   კონკურსანტი, რომელიც დადგენილ დროში არ გაივლის რეგისტრაციას, ტესტირებაზე არ დაიშვება.ტესტირებაზე გამოუცხადებლობის ან დაგვიანების შემთხვევაში, მიუხედავად მიზეზისა (საპატიო თუ არასაპატიო) მონაწილე ფასდება 0 ქულით.

 

იხილეთ დანართი