"კომუნიკაციის ფსიქოლოგია" - თემაზე ტრენინგი ახალგაზრდობის ცენტრში

 "კომუნიკაციის ფსიქოლოგია" - თემაზე ტრენინგი ახალგაზრდობის ცენტრში

2017 წლის 28 ოქტომბერს ხელვაჩაურის ახალგაზრდობის ცენტრში ადგილობრივი მოზარდებისთვის ჩატარდა ტრენინგი, რომლის თემაც იყო "კომუნიკაციის ფსიქოლოგია", რომელიც ჩაატარა ბათუმის შოტა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა, პრაქტიკოსმა ფსიქოლოგმა, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა ქალბატონმა ქეთევან ბერიძემ. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 30 ახალგაზრდამ.