ხელვაჩაურში მცხოვრებ 30 მოქალაქეს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი მიენიჭა

ხელვაჩაურში მცხოვრებ 30 მოქალაქეს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი მიენიჭა
რს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:
1 მურად ქოქოლაძე ქვედა ქოქოლეთი 183 1/26/2018
2 თამილა ქოქოლაძე ქოქოლეთი 184 1/26/2018
3 გიორგი ქოქოლაძე ქვედა ქოქოლეთი 185 1/26/2018
4 ქსენია კახიძე სკურდიდი 186 1/26/2018
5 მანანა ქოქოლაძე ქოქოლეთი 187 1/26/2018
6 მალხაზ მოფინაძე აჭარისაღმართი 188 1/26/2018
7 ელზა თედორაძე ჩიქუნეთი 189 1/26/2018
8 ლია მოფინაძე აჭარისაღმართი 190 1/26/2018
9 ვლადიმერ მსხალაძე ქედქედი 191 1/26/2018
10 ლერი მსხალაძე ქედქედი 192 1/26/2018
11 მაყვალა მსხალაძე ქედქედი 193 1/26/2018
12 თამილა მუკუტაძე სინდიეთი 194 1/26/2018
13 ალექსანდრე შაშიკაძე ქედქედი 195 1/26/2018
14 გივი მალაყმაძე ჩიქუნეთი 196 1/26/2018
15 სულეიმან კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 197 1/26/2018
16 ნათელა ქოქოლაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 198 1/26/2018
17 კახაბერ კოპლაძე აჭარისაღმართი 199 1/26/2018
18 გია კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 200 1/26/2018
19 ანრი სალვარიძე აჭარისაღმართი 201 1/26/2018
20 ბიძინა ბასილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 202 1/26/2018
21 მახარე კვირიტიძე სინდიეთი 203 1/26/2018
22 ლილი მალაყმაძე ჩიქუნეთი 204 1/26/2018
23 ელგუჯა ბასილაძე ჩიქუნეთი 205 1/26/2018
24 მაია მოფინაძე აჭარისაღმართი 206 1/26/2018
25 მზიური მალაყმაძე აჭარისაღმართი 207 1/26/2018
26 ელგუჯა მალაყმაძე აჭარისაღმართი 208 1/26/2018
27 მარინე ცინცაძე ცხემლარა 209 1/26/2018
28 შუშანა გაბიტაძე ქედქედი 210 1/26/2018
29 რევაზ გორაძე ჩიქუნეთი 211 1/26/2018
30 ავთანდილ მსხალაძე ქედქედი 213 1/26/2018