ხელვაჩაურში 75-მდე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა მიმდინარეობს

ხელვაჩაურში 75-მდე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა მიმდინარეობს

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფერდსამაგრი კედლების მოწყობის სამუშაოები გრძელდება. გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლები შესრლებული სამუშაების ხარისხს ყოველდრიურად ამოწმებენ. ამჟამად 75-მდე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა მიმდინარეობს, 30 ობიექტზე კი სამუშაოები უკვე დასრულებულია. 
2017 წელს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია 100-ზე მეტი ფერდსამაგრი სამუშაოს განხორციელება, რისტვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან850 000 ლარია გამოყოფილია.