ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ კიდევ 151 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ კიდევ 151 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

 საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა   სტატუსის მართვის საბჭომ“  2017 წლის 20 ოქტომბერს რიგით N12 სხდომაზე განიხილა 151 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ 2017 წლის 24 ოქტომბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

 

N სახელი გვარი მისამართი ბრძანების ნომერი
1 ვენერა უსტიაშვილი ქედქედი 1989
2 ჯაბა მორთულაძე აჭარისაღმართი 1990
3 თინა შაშიკაძე ქედქედი 1923
4 ნათელა აბაშიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1834
5 გურამ აბაშიძე ცხემლარა 1973
6 ნონა კამპეროღლი აჭარისაღმართი 1983
7 სევერიან სალვარიძე ცხემლარა 1985
8 თემურ სალვარიძე ცხემლარა 1984
9 მარიკა მსხალაძე ქედქედი 1982
10 ელგუჯა ქოქოლაძე ცხემლარა 1981
11 ნიკოლოზ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 1980
12 სუსანა მალაყმაძე ჩიქუნეთი 1979
13 ულფეთ ქოქოლაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1978
14 ნოდარ ქოქოლაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1977
15 შუშანა ბასილაძე ჩიქუნეთი 1976
16 გოჩა ბასილაძე ჩიქუნეთი 1986
17 თამაზ კვირიტიძე ქედქედი 1975
18 ხიდაეთ კვირიტიძე ქედქედი 1974
19 შალვა ძნელაძე ქედქედი 1972
20 ხატიჯე ძნელაძე ქედქედი 1971
21 მზევინარ მსხალაძე ქედქედი 1970
22 გენადი კახიძე აჭარისაღმართი 1969
23 ვენერა მსხალაძე ქედქედი 1968
24 რეზო მსხალაძე ქედქედი 1967
25 მამუკა სალვარიძე ცხემლარა 1966
26 რუსუდან ხოზრევანიძე აჭარისაღმართი 1965
27 ქიშვარდ ძნელაძე ქედქედი 1964
28 ლევან ძნელაძე ქედქედი 1963
29 მამუკა მსხალაძე ქედქედი 1962
30 ზვიად ბასილაძე ჩიქუნეთი 1961
31 ნარგიზ ქონდარიძე-გორგაძე სინდიეთი 1960
32 ნანული ქონდარიძე სინდიეთი 1959
33 ვანო ბასილაძე ჩიქუნეთი 1958
34 გურამ ბასილაძე ჩიქუნეთი 1957
35 გიორგი ბასილაძე ჩიქუნეთი 1956
36 რეზო კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1955
37 ბეგლარ კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1954
38 შუშანა კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1953
39 თემურ მსხალაძე ქედქედი 1952
40 ალექსანდრე გორაძე ჩიქუნეთი 1951
41 ნათელა გორაძე ჩიქუნეთი 1950
42 დარეჯან მსხალაძე ქედქედი 1949
43 თამაზ ბერიძე ქედქედი 1948
44 ლაშა მორთულაძე აჭარისაღმართი 1947
45 ნოდარ მორთულაძე აჭარისაღმართი 1946
46 მანანა მსხალაძე ქედქედი 1945
47 ედვარდ ძნელაძე ქედქედი 1944
48 ირინე ბერიძე ქედქედი 1943
49 შოთა ბერიძე ქედქედი 1942
50 ფატი ფარტენაძე აჭარისაღმართი 1941
51 ხუსნი მალაყმაძე აჭარისაღმართი 1940
52 ნიაზ ფარტენაძე აჭარისაღმართი 1939
53 მინდია ბასილაძე ჩიქუნეთი 1938
54 ნუგზარ მსხალაძე ქედქედი 1937
55 თემურ დუმბაძე ქედქედი 1936
56 სერგი გორაძე ჩიქუნეთი 1935
57 ალი გორაძე ჩიქუნეთი 1934
58 ზურიეთ შუშანიძე ჩიქუნეთი 1933
59 ზულფიე გორაძე ჩიქუნეთი 1932
60 ქსენია მალაყმაძე აჭარისაღმართი 1931
61 სულიკო მალაყმაძე აჭარისაღმართი 1930
62 ლეილა დიდიძე აჭარისაღმართი 1849
63 ამირან დიდიძე აჭარისაღმართი 1848
64 მალხაზ გორაძე ჩიქუნეთი 1929
65 მაყვალა გორაძე ჩიქუნეთი 1928
66 ნანი გორაძე ჩიქუნეთი 1927
67 ხვიჩა გორაძე ჩიქუნეთი 1926
68 ავთანდილ მორთულაძე აჭარისაღმართი 1925
69 რუსიკო ხინკილაძე სინდიეთი 1833
70 გულნარა გვიანიძე ქედქედი 1924
71 თინათინ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 1922
72 თენგიზ მსხალაძე ქედქედი 1921
73 არჩილ შაშიკაძე ქედქედი 1920
74 ქეთევან მჟავანაძე აჭარისაღმართი 1919
75 რევაზ აბესლამიძე აჭარისაღმართი 1918
76 მურგუზელ აბესლამიძე აჭარისაღმართი 1917
77 ვეზირ ნაგერვაძე აჭარისაღმართი 1916
78 დიმიტრი აბესლამიძე აჭარისაღმართი 1915
79 ციალა აბესლამიძე აჭარისაღმართი 1914
80 დარეჯან თავდგირიძე აჭარისაღმართი 1913
81 ნიგარი ბერიძე ქედქედი 1912
82 ნიკოლა კირკიტაძე აჭარისაღმართი 1911
83 ჯემალ ბერიძე ქედქედი 1910
84 დალი დუმბაძე აჭარისაღმართი 1909
85 მანუჩარ მსხალაძე ქედქედი 1908
86 ნათელა ნინიძე ქედქედი 1907
87 მალხაზ ნინიძე ქედქედი 1906
88 გუგული მსხალაძე ქედქედი 1905
89 მზიური კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1904
90 მირიან კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1903
91 ჯუმბერ კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1901
92 მარიამ კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1900
93 როინ გვიანიძე ქედქედი 1899
94 აიშე მსხალაძე ქედქედი 1897
95 ნინა გვიანიძე ქედქედი 1896
96 მემედ ქავთარაძე სკურდიდი 1895
97 დავით კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 1894
98 სულიკო ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1893
99 ასმათ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 1892
100 ფატი მერკულაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1891
101 ხათუნა სალვარიძე ცხემლარა 1890
102 ასმათ ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1889
103 ფადიმე ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1888
104 მარგალიტა ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1887
105 ახმედ ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1886
106 ნანული ხინკილაძე ჩიქუნეთი 1885
107 ვლადიმერ მსხალაძე ქედქედი 1884
108 მინდია მერკულაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1883
109 რომან მსხალაძე ქედქედი 1882
110 ლიანა თურმანიძე ქედქედი 1881
111 სერგო ხინკილაძე ჩიქუნეთი 1880
112 ნანა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 1879
113 გელა ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1878
114 მიხეილ მერკულაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1877
115 მაია ფუტკარაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1876
116 ნეზირე მალაყმაძე ჩიქუნეთი 1875
117 ხევა მალაყმაძე ჩიქუნეთი 1874
118 სალომე რაზმაძე ჩიქუნეთი 1873
119 ცისანა ქოქოლაძე ქოქოლეთი 1872
120 ასიე მალაყმაძე ჩიქუნეთი 1871
121 რამაზ სალვარიძე ცხემლარა 1870
122 ილია სალვარიძე ცხემლარა 1869
123 მაყვალა სალვარიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1868
124 ზურაბ ბასილაძე ჩიქუნეთი 1867
125 ფადიმე ბასილაძე ჩიქუნეთი 1866
126 ჯემალ მალაყმაძე ქედქედი 1865
127 რამაზ მალაყმაძე ქედქედი 1864
128 რეხიმე მალაყმაძე ქედქედი 1863
129 მალხაზ მალაყმაძე ქედქედი 1862
130 რამაზ კახიძე სკურდიდი 1861
131 ნაზიკო ფარტენაძე აჭარისაღმართი 1860
132 ირინე გორაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1859
133 ფადიმე ქოქოლაძე ქოქოლეთი 1858
134 მერი ზაქარაძე ქედქედი 1857
135 ბესიმ კახიძე სკურდიდი 1856
136 გივი ბასილაძე ჩიქუნეთი 1855
137 თამუნა კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1854
138 ემინე კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1853
139 ნიაზ ქონდარიძე აჭარისაღმართი 1852
140 მერიემ მალაყმაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1851
141 თეა კოპლაძე აჭარისაღმართი 1850
142 ამირან მალაყმაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1845
143 შოთა ფარტენაძე აჭარისაღმართი 1844
144 მერი ლომინაძე აჭარისაღმართი 1843
145 რეზო ლომინაძე ქედქედი 1842
146 მურმან მალაყმაძე ჩიქუნეთი 1840
147 ელმას მალაყმაძე ჩიქუნეთი 1839
148 ციცინო მალაყმაძე ჩიქუნეთი 1838
149 ვაჟა ხინკილაძე სინდიეთი 1832
150 ტათლი ნაგერვაძე ქედქედი 1837
151 მავლინა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 1836