ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კიდევ 50 მოქალაქეს მიენიჭა სტატუსი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კიდევ 50 მოქალაქეს მიენიჭა სტატუსი

  საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა   სტატუსის მართვის საბჭომ“  2017 წლის 10 ნოემბერს რიგით N16 სხდომაზე განიხილა 50 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ 2017 წლის 10 ნოემბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

  სახელი გვარი სოფელი ბრძანების ნომერი
1 მერაბ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2329
2 ლერი მსხალაძე ქედქედი 2323
3 ირმა ჯიჯავაძე სკურდიდი 2322
4 გიული მალაყმაძე ქედქედი 2319
5 როლანდ მსხალაძე ქედქედი 2286
6 მინდია აბესლამიძე აჭარისაღმართი 2317
7 მერიემ აბესლამიძე აჭარისაღმართი 2311
8 ნოდარ აბესლამიძე აჭარისაღმართი 2308
9 ნაზიბროლა აბესლამიძე აჭარისაღმართი 2307
10 ანჟელა ქონდარიძე ქედქედი 2305
11 ნათელა მჭედლიშვილი ქედქედი 2331
12 მერაბ მსხალაძე ქედქედი 2299
13 ჯემალ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2298
14 შორენა მიქელაძე ჩიქუნეთი 2300
15 ჟუჟუნა ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2301
16 მირიან მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2310
17 შაქრო ტარიელაძე აჭარისაღმართი 2312
18 როსტომ შაშიკაძე ქედქედი 2315
19 მზიური მიქელაძე ჩიქუნეთი 2316
20 სალომე მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2327
21 მურმან აბესლამიძე აჭარისაღმართი 2326
22 ნუგზარ ქოქოლაძე ქოქოლეთი 2328
23 გუგული ნინიძე აჭარისაღმართი 2330
24 გენადი ფერსელიძე აჭარისაღმართი 2324
25 ცირა ყურშუბაძე ქედქედი 2314
26 რამაზ ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2303
27 ამირან ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2297
28 ნანული კუპრაძე ჩიქუნეთი 2295
29 მერაბ მალაყმაძე ქედქედი 2293
30 ნაირა ანანიძე ქედქედი 2290
31 ნინო გვიანიძე ქედქედი 2289
32 შორენა ნაგერვაძე ჩიქუნეთი 2287
33 ცისანა ფერსელიძე აჭარისაღმართი 2288
34 ეთერ ფერსელიძე აჭარისაღმართი 2291
35 ჯაბა ფერსელიძე აჭარისაღმართი 2325
36 მერიკო ზაქარაძე ქედქედი 2292
37 ნოდარ ზაქარაძე ქედქედი 2284
38 ეთერ სარაჯიშვილი ჩიქუნეთი 2294
39 ჯემალ ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2283
40 ნაზი ქოქოლაძე ქოქოლეთი 2296
41 რუსლან ზაქარაძე სინდიეთი 2302
42 თედო მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2304
43 მანანა მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2306
44 ნინო მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2285
45 ბესიკ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2309
46 ზაზა დავითაძე აჭარისაღმართი 2313
47 გულნარა დავითაძე აჭარისაღმართი 2318
48 ნანი დავითაძე აჭარისაღმართი 2320
49 კონსტანტინე დავითაძე აჭარისაღმართი 2321
50 სულიკო ფერსელიძე აჭარისაღმართი 2332