ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის პირველი სხდომა 18 იანვარს გაიმართება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის პირველი სხდომა 18 იანვარს გაიმართება

1. დადგენილების პროექტი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ.

 

მომხსენებელი:   გურანდა დოლიძე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ

საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2. განკარგულების პროექტი-”მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ”.

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

3. განკარგულების პროექტი-”მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”.

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

4. განკარგულების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ განთიადში მდებარე 10 799 კვ.მ.  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 2908, 63კვ.მ. მიწის ფართის მიტოვებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”.

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

5. განკარგულების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სალიბაურში მდებარე მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ”.

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

6. განკარგულების პროექტი-”ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, დასახლება კახაბერში მდებარე მიწის ნაკვეთის სერვიტუტით დატვირთვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”.

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

 

7.სხვადასხვა;