იურიდიული და საპროცედური კომისიის სხდომა ჩატარდება 10 ივნისს!

იურიდიული და საპროცედური კომისიის სხდომა ჩატარდება 10 ივნისს!

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა ჩატარდება 07 ივნისს, 12 საათზე.
სხდომის დღის წესრიგი;

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ერთ-ერთი ქუჩისათვის ჯემალ ლაბაძის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიაში ერთ-ერთი ქუჩისათვის დაუთ ასამბაძის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

3. სხვადასხვა