გენდერული თანასწორობის მუნიციპალური პროგრამის განხილვა

გენდერული თანასწორობის მუნიციპალური პროგრამის განხილვა

დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მუნიციპალიტეტში განსახორციელბელი გენდერული თანასწორობის პროგრამის განხილვა მოეწყო.
განხილვისას განისაზღვრა 2019 წლის განმავლობაში ჩასატარებელი სხვადასხვა ღონისძიებები.