ბრძანება #44 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობაში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე ( ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკონკურსო კომისიის სხდომის № 4 ოქმი. 2018 წელი.

მერის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 2018 წელი.

ბრძანება # 737 „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება # 726 „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად ხელვაჩაურის მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება #15 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიული საჯარო მოხელეების შეფასების მეთოდის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება #15 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პროფესიული საჯარო მოხელეების შეფასების მეთოდის განსაზღვრის შესახებ (დანართი)

ბრძანება #19 ამირან ხიმშიაშვილთან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბრძანება #20 გიული მხეიძესთან- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბრძანება #21 ილია სირაბიძესთან-- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბრძანება #22 - ჟულიეტა ჩავლეიშვილის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #25 - ნაირა მჟავანაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის აპარატის უფროსის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #26- ნინო ფარტენაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის -საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში დროებით დამატებით ფუნქციების დაკისრების შესახებ.

ბრძანება #30 - მალვინა ჯიბლაძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის კუთვნილ შევებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #31 - ილია სირაბიძის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტად შრომითი ხელშეკრულებით აყვანის შესახებ

ბრძანება #32 სოფიო ჯინჭველაშვილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის ექსპერტ-კონსულტანტად შრომითი ხელშეკრულებით აყვანის შესახებ

ბრძანება #33 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების ნადიმ ვარშანიძის, მალხაზ სალვარიძის, გურანდა დოლიძის, დავით სამნიძის, მინდია დიდმანიძის, ჯამბულ თავართქილაძის, იოსებ ბოლქვაძის, ვახტანგ ლორთქიფანიძის, თამაზ ბერიძის ქობულეთში მივლინების შესახებ.

ბრძანება #34 იამზე დუმბაძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება#35 ნადიმ ვარშანიძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება#36 ნაირა მჟავანაძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის აპარატის უფროსის დროებით შრომისუუნარობის გამო სამსახურეობრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ

ბრძანება #37 გურანდა დოლიძის ქ.თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება #38 ნინო ფარტენაძის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო საკითხებში დამატებით ფუნქციების დაკისრების შესახებ

ბრძანება #39დავით საფარიძის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ექსპერტ- კონსულტანტად შრომითი ხელშეკრულებით აყვანის შესახებ

ბრძანება #40 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოხელეების მობილური ტელეფონების ხარჯების უზრუნველსაყოფად თანხის გამოყოფის შესახებ

ბრძანება #41 ჟულიეტა ჩავლეიშვილის- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო
დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-იურიდიული განყოფილების უფროსის(IIრანგი) შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება #42 ნადიმ ვარშანიძის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ

ბრძანება #43 გურანდა დოლიძის ქ. თბილისში მივლინების შესახებ