საკრებულოს თავმჯდომარის ნადიმ ვარშანიძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მალხაზ სალვარიძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის სულხან დუმბაძის მიერ 2017-2018 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის ხათუნა დიასამიძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის გურანდა დოლიძის მიერ2017- 2018 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის იოსებ ბოლქვაძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის მინდია დიასამიძის მიერ-2017 - 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ჯუმბერ ბერიძის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯუმბერ ვარდმანიძის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვახტანგ ლორთქიფანიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის აბდი ბერიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით საფარიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის იოსებ ბოლქვაძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის გურამ დუმბაძის მუშაობის წლიური ანგარიში