ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ჯუმბერ ბერიძის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯუმბერ ვარდმანიძის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვახტანგ ლორთქიფანიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის აბდი ბერიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით საფარიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის იოსებ ბოლქვაძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის გურამ დუმბაძის მუშაობის წლიური ანგარიში