ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიები

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე ვახტანგ ლორთქიფანიძე

კომისიის წევრები

1.სულხან დუმბაძე

2.ნუგზარ ვანიძე

3. მინდია დიდმანიძე

4. დავით სამნიძე

5.ჯემალ მუსხაჯბა

6.თეიმურაზ დუმბაძე

7.შორენა ცინცაძე

კომისიის დებულება

2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე მინდია დიასამიძე

კომისიის წევრები

1. თეიმურაზ შამილაძე

2.დავით სამნიძე

3.ჯამბულ თავართქილაძე

4. გურანდა დოლიძე

5. თამაზ ბერიძე

6. თეიმურაზ დუმბაძე

7. მიშა ბოლქვაძე

8. ლევან ლორთქიფანიძე

9.იოსებ ბოლქვაძე

10.ჯემალ მუსხაჯბა

კომისიის დებულება

3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე გურანდა დოლიძე

კომისიის წევრები

1. ჯამბულ თავართქილაძე

2. მალხაზ ბალაძე

3.სულხან დუმბაძე

4. თეიმურაზ შამილაძე

5. მალხაზ მხეიძე

6.მურად გორგაძე

7.ლეილა ცინცაძე

8. მიშა ბოლქვაძე

9.ლევან ლორთქიფანიძე

კომისიის დებულება

4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე იოსებ ბოლქვაძე

კომისიის წევრები

1. ბადრი ცინცქილაძე

2. მინდია დიასამიძე

3.ნუგზარ ვანიძე

4. ვახტანგ ლორთქიფანიძე

5. მალხაზ მხეიძე

6.ლეილა ცინცაძე

7. ვაჟა თავდგირიძე

კომისიის დებულება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და გარემოს დაცვის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე მინდია დიდმანიძე

კომისიის წევრები

1. მალხაზ ბალაძე

2.ბადრი ციცნცქილაძე

3.თამაზ ბერიძე

4.მურადი გორგაძე

5.შორენა ცინცაძე

6. ქენან კახიძე

კომისიის დებულება