მერის 2018 წლის ანგარიში

2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წელს საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ წლიური ანგარიში

2014 წლის ანგარიში

2015 წლის ანგარიში

2016 წლის ანგარიში

2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის პროექტი