2014 წლის ანგარიში

2015 წლის ანგარიში

2016 წლის ანგარიში

2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის პროექტი