გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს #1 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს #2 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #1 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის საკრებულოს #2 რიგგარეშე სხდომის ოქმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #3 ბიუროს სხდომის ოქმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #4 ბიუროს სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #3 სხდომის ოქმი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა და აგრარული და გარემოს დაცვის კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარული და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო,საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო, საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი #2