ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

ნონა ქოქოლაძე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი. ტელ: 25 93 26; მობ: 599 85 15 13; ელ.ფოსტა: nonikononiko@inbox.ru

ელ.ფოსტა: Khelvachauri.mun@gmail.com

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

ჟულიეტა ჩავლეიშვილი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული განყოფილების უფროსი. მობ: 599 85 15 21; ელ.ფოსტა: Juna202@mail.ru

ელ.ფოსტა: Khelvachauri.mun@gmail.com

პროაქტიული ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

ზაირა ჯიბლაძე

მობ:599 85 15 07

ელ.ფოსტა:Khelvachauri.mun@gmail.com

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და პროაქტიულად გამოთხოვის სტანდარტები