ა(ა)იპი ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი

დირექტორი: ნინო ფაღავა

ტელ: 

 ელ.ფოსტა: