ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ცენტრში 2017 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები