სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება გრძელდება.

არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, სტუდენტებს საშუალება ექნებათ განცხადებები წარმოადგინონ ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: ketevandevadze86@gmail.com

პროგრამაში მონაწილეობისათვის აუცილებელია: განცხადება ხელვაჩაურის მერის სახელზე, საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამდასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ცნობა სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ, 2019-2020 წლების პირველი სემესტრის შედეგები და სტუდენტის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები.

განცადებების მიღება 2020 წლის 31 მარტის ჩათვლით იწარმოებს. დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ, დარეკოთ ნომერზე: 599 359 191