სოფელ მახოში მინი საფეხბურთო მოედნის აღდგენითი სამუშაოები დასრულდა.
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღონისძიებები მოიცავდა მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობას.
პროექტის ღირებულება შეადგენს 28 760 ლარს.
ობიექტზე სამუშაოებს ახორციელებდა შპს "თამუნა".