ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლებში აქტიურად მიმდინარეობს შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგება. სოფელ ერგეში და ჭარნალი გზები უკვე დაბეტონდა. ასევე პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება.

2013-2015 წლებში განხორციელდა გზების რეაბილიტაცია: ადგილობრივი ბიუჯეტით - 6,6 კმ; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით - 90,2 კ; 2016 წლისათვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გზების რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი იქნა 1 401 355 ლარი.
2017 წელს კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საგზაო ინფრასტრუქტური გაუმჯობესებისთვის 1 160 520 ლარია გათვალისწინებული.