6 თებერვალს სპორტის ხელშეწყობის მიზნით ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის მოსწავლეებს ⛹️             </div>
            </div>
            <!-- POST CONTENT : end -->
            
            </div>
            <!-- POST CORE : end -->
            <!-- POST FOOTER : begin -->
            <div class=