ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 2017 წლის 30 ივნისს ჩატარებული კონკურსის (გასაუბრების) შედეგები.

იხილეთ დანართი