ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსს ( ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) აცხადებს.დაინტერესებული პირები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ გვერდზე: www.hr.gov.ge

იხილეთ დანართი

იხილეთ დანართი 1