სახელმწიფო დროშის დღის აღნიშვნას ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლებაც შეუერთდა.
სახელმწიფო დროშები აღიმართა და გადმოეფინა მუნიციპალიტეტში არსებულ ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე.