13 თებერვალს, ხელვაჩაურის ახალგაზრდობის ცენტრში გაიმართა ინტელექტუალური თამაში ,,ბრეინრინგის" მიხედვით. თამაშზე დაისვა 20 შეკითხვა. გამარჯვებული გახდა გუნდი "ტესლა". ინტელექტუალურ თამაშში მონაწილეობდნენ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები.