სოფელ კაპრეშუმში ბურკინაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციისა და ფერდსამაგრების მოწყობა დასრულდა. აღნიშნული ღონისძიებების გასატარებლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 103 879,86 ლარი გამოიყო. სამუშაოებს ასრულებდა შპს "ნია".