სოფელ აგარაში, დუმბაძეების დასახლებაში 620 გრძ/მ შიდა სასოსფლო გზის არმირებული ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს.
პროექტის ღირებულება 58 734 ლარს შეადგენს.