16 მაისს, 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.
დღის წესრიგი N10 16.05.2019 წ.
დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა-30

1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ; (შენობით)
1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #145802 25.04.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ლევან ხალვაში - სოფ. წინსვლა-2680 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-101,48 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2. მოქ: მერაბ ლორთქიფანიძე 1577/11 19.09.2018 კორესპოდენცია- სოფ. ზ. ერგე- 2598 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-115 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #144024 28.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გივი შაშიკაძე - სოფ. ქედქედი-907 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-24,31 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #82603 07.03.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მინდია ნაკაშიძე - სოფ. ჭარნალი-951 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-10,55 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ; (მიმდებარე)
2.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #86586 20.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ ბერიძე - სოფ. ზ. განახლება-598 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #99243 27.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამ ბერიძე - სოფ. ზ. განახლება-898 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #523417 24.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თემურ თურმანიძე - სოფ. კაპრეშუმი-689 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #261201 04.07.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით დუმაძე - სოფ. განახლება-1057 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #387650 20.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: მალხაზ დუმბაძე - სოფ. განახლება-896 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #104578 25.03.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯუმბერ ზოიძე - სოფ. სამება-1775 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #104561 25.03.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯუმბერ ზოიძე - სოფ. სამება-721 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #502133 10.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რესანი წუწუნავა - სოფ. განთიადი-1497 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #66129 22.02.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ინგა მამულაძე - სოფ. მასაურა-1498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #325975 25.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ომარ ზაქარაძე - სოფ. მაჭახლისპირი-620 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #216982 18.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რომან მემიშიში - სოფ. სარფი-500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #10171 11.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მუხამედ დარჩიძე - სოფ. თხილნარი-1538 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #40150 04.02.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით კირკიტაძე - სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთი-1471 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #126250 11.03.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ გორაძე - სოფ. ერგე-1382 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #207580 06.06.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ჟუჟუნა ურუშაძე - სოფ. სალიბაური-991 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.16. მოქ: მარინა კოლოსოვსკაია 2634/11 09.11.2017- სოფ. მახინჯაური-676 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #264882 18.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დალი ხალვაში - სოფ. წინსვლა-1220 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #233331 29.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დალი ხალვაში - სოფ. წინსვლა-737 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
3. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
3.1. მოქ: ლევა შაინიძე 405/11 12.03.2019- მერი ფუტკარაძის N1044 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.2. მოქ: ლევა შაინიძე 405/11 12.03.2019- მერი ფუტკარაძის N1044 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #212307 08.06.2017წ კორესპოდენცია -მოქ: გელა ზოიძე - მერი ფუტკარაძის N4828 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
4.კორესპოდენციები საკუთრების უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.1. მოქ. რევაზ დოღანია მოწმობა N0227 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.2. მოქ. მამუკა ბაკურიძე მოწმობა N3256 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.3. მოქ. ხასან საფარიძე მოწმობა N2820 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
5. სხვა კორესპოდენციები:
5.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #156247 07.05.2019წ - მოქ. თემურ აშბას კორესპოდენციასთან დაკავშირებით;
5.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #148720 01.05.2019წ - მოქ: ნოდარ მაკარაძე კორესპოდენციასთან დაკავშირებით.