ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა

ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებია:

1 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ სარფში;

2 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ გვარაში, შუშანეთსა და ზედა კირნათში;

3 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ კირნათსა და კობალეთში;

4.ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ მარადიდსა და ძაბლავეთში;

5 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ კიბესა და კაპნისთავში;

6 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ აჭარისწყალსა და მაღლაკონში;

7 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ მაჭახლისპირში, ხერთვისსა და მირვეთში;

8 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ქედქედსა და სინდიეთში;

9 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ აჭარისაღმართში, სკურდიდსა და ცხემლარაში;

10 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ჩიქუნეთში, ქოქოლეთსა და ქვედა ქოქოლეთში;

11 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთსა და ზედა ჩხუტუნეთში;

12 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ მახოსა და სიმონეთში;

13 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ აგარაში, ზედა თხილნარსა და მურვანეთში;

14 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ თხილნარსა და ომბოლოში;

15 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ზედა ჭარნალში;

16 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ახალსოფელსა და ავგიაში;

17 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ჭარნალში;

18 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ მახვილაურსა და შარაბიძეებში;

19 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ზანაქიძეებში;

20 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ხელვაჩაურში;

21 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ერგესა და ზედა ერგეში;

22 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ქვედა ჯოჭოსა და ზედა ჯოჭოში;

23 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ მახინჯაურში;

24 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ შუა მახინჯაურში;

25 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ განთიადში;

26 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ზედა ახალშენსა და ხეღრუში;

27 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ახალშენში;

28 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ განახლებაში;

29 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ქვედა სამებასა და სამებაში;

30 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ მნათობში;

31 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ფერიაში;

32 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ახალშენის მეურნეობაში;

33 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ქვედა სალიბაურსა და სალიბაურში;

34 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ წინსვლაში;

35 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ კაპრეშუმში;

36 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ აგარასა და ყოროლისთავში;

37 ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ორთაბათუმსა და მასაურაში.