სიახლეები

საჯარო სამსახურის ბიუროს შეხვედრა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში title=

საჯარო სამსახურის ბიუროს შეხვედრა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

დღეს, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ საჯარო მოხელეებს საჯარო სამსახურის ბიუროს ადამიანური რესურსების მარტვის დეპარტამენტის უფროსი ირმა მიქაძე შეხვდა. შეხვედრის მიზანს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში დასაქმებული საჯარო მოხელეების კვარტალური და წლიური შეფასების მეთოდის, კომპეტენციების აღწერის და შეფასების ეტაპებს წარმოადგენდა. შეხვედრა სამუშაო ხასიათს ატარებდა და ჯგუფური მუშაობის შედეგად შეფასების მეთოდის დადებით და უარყოფითი მხარეები გამოვლინდა. 

ყველა სიახლის ნახვა