სიახლეები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება title=

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება

საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს # 136 დადგენილების მე–7 მუხლის პირველი, მე–4 და მე–5 პუნქტების საფუძველზე  სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით მდინარე ჯოჭოსწყლის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის აკუმულირების უბნებიდან ჭარბი ინერტული  მასალის ამოღების მიზნით , ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე საჯაროდ გავრცელდეს ინფორმაცია დაინტერესებული პირების განცხადების მიღების თაობაზე გეოსაინფორმაციო პაკეტის შესაბამისად.

განცხადებების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 25 ივნისადან 29 ივნისის 13:00 საათის ჩათვლით ქ. ბათუმი დიდაჭარის ქ.  №23 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენიბის პირველ სართულზე მოქალაეთა მომსახურებისა და საქმის წარმოების განყოფილებაში.  

ყველა სიახლის ნახვა