ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია

2014 წლის ბიუჯეტის ანგარიში

2015 წლის ბიუჯეტის ანგარიში

2016 წლის ბიუჯეტის ანგარი

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში(28.03.2018)