ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურები

1. ადმინისტრაციული სამსახური:

სამსახურის უფროსი-მირზა ბახტაძე

ტელეფონი - 595006391

2. ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

სამსახურის უფროსი - თამაზ მურადიშვილი

ტელეფონი - 599 85 15 60

3.ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახური

სამსახურის უფროსი-მირიან კვირიტიძე

ტელეფონი - 599 85 15 17

4.საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური:

სამსახურის უფროსი - ტარიელ ნაკაშიძე

ტელეფონი - 599 85 14 77

5.განათლების, კულტურის, სპორტის,ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური:

სამსახურის უფროსი- ქეთევან დევაძე

ტელეფონი- 599 35 91 91

6.ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური:

სამახურის უფროსი - სოფიო მურვანიძე

ტელეფონი -599 85 15 20

7. შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსი- მერაბ თურმანიძე

ტელეფონი - 599 14 10 15

8.სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური:

სამსახურის უფროსი-თენგიზ ქიქავა

ტელეფონი - 599 85 14 47