ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული სამსახური

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ 2015 წელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიში