მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეული

მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეული

ორთაბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ორთაბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ახალშენის ადმინისტრაციული ერთეული

ახალშენის ადმინისტრაციული ერთეული

ფერიის ადმინისტრაციული ერთეული

ფერიის ადმინისტრაციული ერთეული

შარაბიძეების ადმინისტრაციული ერთეული

შარაბიძეების ადმინისტრაციული ერთეული

თხილნარის ადმინისტრაციული ერთეული

თხილნარის ადმინისტრაციული ერთეული

ჭარნალის ადმინისტრაციული ერთეული

ჭარნალის ადმინისტრაციული ერთეული

სარფის ადმინისტრაციული ერთეული

სარფის ადმინისტრაციული ერთეული

მაჭახელას ადმინისტრაციული ერთეული

მაჭახელას ადმინისტრაციული ერთეული

კირნათის ადმინისტრაციული ერთეული

კირნათის ადმინისტრაციული ერთეული

აჭარისწყლის ადმინისტრაციული ერთეული

აჭარისწყლის ადმინისტრაციული ერთეული